Psychoterapia mutyzmu

Praca psychoterapeutyczna z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jest zindywidualizowanym procesem. Każde dziecko jest bowiem inne i każde rozwija się w sposób unikatowy. Psychoterapia mutyzmu obejmuje przede wszystkim pracę indywidualną z dzieckiem, która rozpoczyna się nawiązaniem pozytywnej relacji terapeutycznej (tzw. „przymierza terapeutycznego”). Dzieci z mutyzmem wybiórczym początkowo nie chcą komunikować się werbalnie dlatego też pracuję z nimi metodami niewerbalnymi. Stopniowo, w miarę postępów w terapii dziecko zaczyna ze mną rozmawiać.

Pierwsze spotkanie jest konsultacją rodzicielską. Spotykam się z rodzicami i rozmawiamy o problemach dziecka a także o jego dotychczasowym rozwoju.

Kolejno spotykam się na 5 sesjach diagnostyczno-terapeutycznych z dzieckiem. Proces diagnostyczny w przypadku problemów psychologicznych dzieci jest szczególnie ważny. Mutyzm u dzieci ma różnoraką etiologię. Nierozpoznanie jego przyczyn prowadzi do nieskuteczności w terapii. Mutyzm jest bowiem niekiedy związany z zaburzeniami więzi u dziecka, u innych z niedojrzałością emocjonalną czy trudnościami separacyjnymi lub kryzysami występującymi okresowo w całej rodzinie. Ważne jest także wykluczenie innych zaburzeń dziecięcych, takich jak autyzm, zaburzenia psychotyczne czy depresyjne. Najczęściej podczas procesu diagnostycznego jest obserwowana u dziecka poprawa dlatego jest to równocześnie wstępny etap terapii. Kolejno spotykam się z rodzicami i udzielam informacji na temat rozwoju i problematyki dziecka a także uzgodniony zostaje plan terapii.

Po skończonym etapie diagnostycznym rozpoczyna się psychoterapia indywidualna z dzieckiem. W trakcie diagnostyki oraz podczas całego procesu terapeutycznego są prowadzone regularne konsultacje rodzicielskie a także instruowana przeze mnie praca w środowisku szkolnym dziecka (sliding-in). Kiedy dziecko zaczyna się komunikować w środowisku (przed)szkolnym, następuje etap utrwalenia zmian. Na ostatnim etapie moje spotkania z dzieckiem są już rzadsze, odbywają się z częstotliwością co 2 tygodnie lub 1 raz w miesiącu. To ostatni, domykający etap w terapii.

Zapraszam Państwa do podstron AKTUALNOŚCI i BAZA WIEDZY niniejszej strony. Znajdziecie tam więcej informacji na temat tego jak wspierać swoje dziecko w rozwoju oraz samemu rozwijać się wraz z nim. Specjalistów poszukujących informacji na temat leczenia mutyzmu wybiórczego zapraszam do zapoznania się zamieszczonymi tam publikacjami mojego autorstwa – artykułami poglądowymi i wynikami badań na temat psychoterapii mutyzmu i innych aspektów psychologicznych związanych z rozwojem dzieci.

Scroll to top
error: Teksty objęte prawem autorskim !!