Szkolenia

PSYCHOTERAPIA MUTYZMU WYBIÓRCZEGO U DZIECI

Szkolenie jest adresowane do psychologów i psychoterapeutów pracujących z dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Mutyzm jest zaburzeniem dotykającym dzieci w wieku przedszkolnym wczesnoszkolnym. Dziecko na skutek urazu psychicznego lub stresu zamyka się na relacje z otoczeniem. Najczęściej przestaje komunikować się z rówieśnikami i pedagogami w przedszkolu lub w szkole. Nie chce odpowiadać na pytania, milczy. Ma trudność w wyrażaniu swoich potrzeb w relacjach ze światem zewnętrznym, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach szkolnych. Równocześnie często bez przeszkód komunikuje się z bliskimi. W domu jest radosnym i rozmownym dzieckiem. Nie może jednak porozumieć się z otoczeniem. Mutyzm jest zaburzeniem wymagającym psychoterapii i wsparcia dziecka w rozwoju.

W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z psychodynamiczną psychoterapią mutyzmu umożliwiającą dziecku przezwyciężenie wewnętrznych barier i stopniowe otwarcie się na relacje z otoczeniem. Szkolenie będzie także zawierało elementy metod behawioralnych ( m.in. sliding-in). Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej, praktycznej oraz prezentacji przypadków. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane najnowsze metody psychoterapii mutyzmu i pokrewnych zaburzeń lękowych u dzieci.

 

Termin: 14 kwietnia 2017, godz. 10.00-18.00

 

koszt szkolenia: 250 zł

 

zapisy mailowo: gizazwierzchowska@gmail.com lub telefonicznie pod numerem

 

501 030 908 (do 1 kwietnia 2018)


o prowadzącej: 

 dr Agata Giza-Zwierzchowska – psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeutka, nauczyciel akademicki, doktor nauk medycznych; Zajmuje się m.in. psychoanalityczną i psychodynamiczną terapią indywidualną dzieci i dorosłych, szczególnie pomocą w takich problemach jak zaburzenia lękowe, depresyjne mutyzm wybiórczy, moczenie nocne i zaburzenia psychosomatyczne.

Scroll to top
error: Teksty objęte prawem autorskim !!